Oferta pracy - pracownik budowlany Olsztyn

Ogłoszenie o naborze nr KD-24/UZ/2017 z dnia 11.08.2017 r.

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie. 
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B.

www.warminsko-mazurska.ohp.pl


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 2,46%.

 

Wojewódzki Komendant OHP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Pracownik budowlany

LICZBA STANOWISK PRACY: 6

ADRES: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP. 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP. 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B.

ADRES WYKONYWANIA PRACY: Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B

WARUNKI PRACY:

Rodzaj umowy – umowa zlecenie

Wynagrodzenie: 19,00 zł brutto za godzinę


ZAKRES  ZADAŃ:

 • Przygotowywanie i organizacja stanowiska pracy,
 • Remont pomieszczeń: szpachlowanie, murowanie, tynkowanie, układanie glazury, wykonywanie prac wykończeniowych,
 • Prace ogólnobudowlane w zakresie konserwacji budynków i pomieszczeń,
 • Wykonywanie ścian kartonowo-gipsowych,
 • Wykonywanie wylewek betonowych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe;
 • doświadczenie w pracach adaptacyjno-remontowych;
 • doświadczenie w pracach zbrojarskich;
 • umiejętność obsługi maszyn i urządzeń budowlanych;
 • doświadczenie w pracach wykończeniowych;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2018 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty,
 • Miejsce składania dokumentów: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, ul. Artyleryjska 3 b, 10-165 Olsztyn z dopiskiem  KD-24/UZ/2017".

INNE INFORMACJE:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89/ 527 62 03 w. 21

       

Wojewódzki Komendant OHP

Dariusz Rudnik

Sporządził:

Paweł Łuszyński

Tel: 89/ 527 62 03 w. 21

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2017 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Milczarek
Ilość wyświetleń: 320
22 lutego 2018 14:00 (Katarzyna Milczarek) - Zmiana treści zakładki.
25 września 2017 09:12 (Katarzyna Milczarek) - Zmiana treści zakładki.
25 września 2017 09:09 (Katarzyna Milczarek) - Dodanie nowej zakładki.