Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Kursu języka angielskiego dla 96 uczestników projektu w 12 miastach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Kursu języka angielskiego dla 96 uczestników projektu w 12 miastach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się uczestników dla 190 uczestników projektu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się uczestników dla 190 uczestników projektu, podzielonych na 19 grup projektowych po 10 osób na grupę, zlokalizowanych w 15 miastach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego....

Postępownie o udzielenie zamówienia na usługę społeczną

Postępownie o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia: grupowego wsparcia psychologicznego - treningi i warsztaty, indywidualnego wsparcia psychologicznego, zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży dla 190 uczestników projektu, podzielonych na 19 grup projektowych po 10 osób...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na usługę przygotowania i dostarczenia wyżywienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na usługę przygotowania i dostarczenia wyżywienia ( kod CPV 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków, kod CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków) dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego...

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017