Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Warmińsko- Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie.

Zawiadomienie o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych.

Zawiadomienie o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych. Kursy organizowane są zgodnie ze standardami funkcjonowania Ośrodków Szkolenia Zawodowego i Młodzieżowych Centrów Kariery w ramach utrzymania rezultatów...

Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych "Operator wózka jezdniowego"

Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych "Operator wózka jezdniowego" dla 70osób (7 dziesięcioosobowych grup) w wieku 18-24 lat, w pięciu miastach województwa Warmińsko- Mazurskiego....

Ogłoszenie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego i materiałów eksploatacyjnych.

Ogłoszenie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego i materiałów eksploatacyjnych.

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę usług przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu, biernych zawodowo (w tym osób z niepełnoprawnościami), nieuczących się i nieszkolących zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lata, w 7 miastach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę usług przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu, biernych zawodowo (w tym osób z niepełnoprawnościami), nieuczących się i nieszkolących zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lata, w 7 miastach...

Warunki ogłoszenia zamówienia na usługi społeczne o wartości przekraczającej kwotę 750000 euro (EUR)

Warunki ogłoszenia zamówienia na usługi społeczne o wartości przekraczającej kwotę 750000 euro (EUR) na usługę przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia -YEI" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób...

Korekta zawiadomienia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych - dotyczy części 1 i 2 postepowania

Korekta zawiadomienia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych - dotyczy części 1 i 2 postepowania.