Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modyfikacja wzoru umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Zamawiający, Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie, modyfikuje wzór umowy – załącznik nr 3 do Warunków ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu, biernych zawodowo...

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługą przeprowadzenia kursu zawodowego "Elektryk z uprawnieniami SEP E do 1kV" dla uczestnika projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” , realizowanego przez WM WK OHP w Olsztynie, przez MCK w Szczytnie

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługą przeprowadzenia kursu zawodowego "Elektryk z uprawnieniami SEP E do 1kV" dla uczestnika projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” , realizowanego przez WM WK OHP w Olsztynie, przez MCK w Szczytnie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na usługę przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu, biernych zawodowo (w tym osób z niepełnoprawnościami), nieuczących się i nieszkolących zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lata, w miastach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna - usługa przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu, biernych zawodowo (w tym osób z niepełnoprawnościami), nieuczących się i nieszkolących zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lata, w miastach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Zamówienie...

Zawiadomienie. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie

Zawiadomienie. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, wybrano wykonawcę, którego...

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu, biernych zawodowo (w tym osób z niepełnoprawnościami) nie uczących się i nieszkolących, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lata, w 7 miastach na...

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych...

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu, biernych zawodowo (w tym osób z niepełnoprawnościami), nieuczących się i nieszkolących zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lata w 7 miastach na...

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Warmińsko- Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie.

Zawiadomienie o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych.

Zawiadomienie o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych. Kursy organizowane są zgodnie ze standardami funkcjonowania Ośrodków Szkolenia Zawodowego i Młodzieżowych Centrów Kariery w ramach utrzymania rezultatów...