Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych „Operator wózka jezdniowego”

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych „Operator wózka jezdniowego” dla 70 osób (7 dziesięcioosobowych grup) w wieku 18-24 lat, w pięciu miastach województwa Warmińsko-Mazurskiego....

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu, biernych zawodowo (w tym osób z niepełnoprawnościami), nieuczących się i nieszkolących zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lata, w 9 miastach na...

Zawiadomienie dot. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób...

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych przez Warmińsko-Mazurską...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych „Operator wózka jezdniowego” dla 70 osób (7 dziesięcioosobowych grup) w wieku 18-24 lat, w pięciu miastach województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kursy organizowane są zgodnie ze standardami funkcjonowania Ośrodków Szkolenia Zawodowego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

na usługę przeprowadzenia profesjonalnych kursów zawodowych, kursy organizowane są w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP, jako realizator usług rynku pracy”.

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego przez WM WK OHP w Olsztynie.

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego przez WM WK OHP w Olsztynie.

Sprostowanie do ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługą przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego przez WM WK OHP w Olsztynie, przez MCK w Szczytnie.

Sprostowanie do ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługą przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego przez WM WK OHP w Olsztynie, przez MCK w Szczytnie.

Sprostowanie do ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługą przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego przez WM WK OHP w Olsztynie, przez MCK w Biskupcu.

Sprostowanie do ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługą przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego przez WM WK OHP w Olsztynie, przez MCK w Biskupcu.

Sprostowanie do ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługą przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego przez WM WK OHP w Olsztynie, przez MCK w Nidzicy.

Sprostowanie do ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługą przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego przez WM WK OHP w Olsztynie, przez MCK w Nidzicy.