Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą „ Docieplenie budynku warsztatowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”

Informacja z otwarcia ofert - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą „ Docieplenie budynku warsztatowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych „Malowanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich oraz impregnacja elementów konstrukcji więźby dachowej budynku przy ul. Artyleryjskiej 3 B w Olsztynie.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych „Malowanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich oraz impregnacja elementów konstrukcji więźby dachowej budynku przy ul. Artyleryjskiej 3 B w Olsztynie.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane pod nazwą „ Docieplenie budynku warsztatowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane pod nazwą „ Docieplenie budynku warsztatowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”

ZAWIADOMIENIE Docieplenie budynku warsztatowego OSiW OHP w Mrągowie

ZAWIADOMIENIE Docieplenie budynku warsztatowego OSiW OHP w Mrągowie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą „ Docieplenie budynku warsztatowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą „ Docieplenie budynku warsztatowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pod nazwą „ Docieplenie budynku warsztatowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pod nazwą „ Docieplenie budynku warsztatowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”

Zawiadomienie o wynikach postępowania 1/RB/WAMA/2020

Zawiadomienie o wynikach postępowania 1/RB/WAMA/2020

Informacja z otwarcia ofert- postępowanie nr 1/RB/WAMA/2020

Informacja z otwarcia ofert- postępowanie nr 1/RB/WAMA/2020

OGŁOSZENIE: „ Docieplenie budynku warsztatowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie” oraz „Remont elewacji budynku głównego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”

OGŁOSZENIE: „ Docieplenie budynku warsztatowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie” oraz „Remont elewacji budynku głównego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”