Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na usługę przygotowania i dostarczenia wyżywienia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

na usługę przygotowania i dostarczenia wyżywienia ( kod CPV 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków, kod CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków) dla  uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.
 

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
00-349 Warszawa, ul. Tamka 1
 

Jednostka przygotowująca i przeprowadzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na mocy pełnomocnictwa z dnia 6.12.2017 r.:
 

Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn
tel/fax: 89 527 62 03/ 89 527 62 03 wew. 33 e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl
 

Kod  CPV 55321000-6  – usługi przygotowywania posiłków

Kod CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
 

Numer postępowania: 1/OSDZ/2018 
 

Rodzaj zamówienia: Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 z późniejszymi zmianami)
 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłku obiadowego dostarczonego z naczyniami i sztućcami jednorazowymi oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla 190 uczestników projektu, podzielonych na 19 grupy projektowe po 10 osób na grupę, zlokalizowanych w 15 miastach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Warunkach ogłoszenia zamówienia.

 

Wiadomości powiązane

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Milczarek
Ilość wyświetleń: 1365
05 stycznia 2018 12:34 (Katarzyna Milczarek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 12:31 (Katarzyna Milczarek) - Dodanie załącznika [7_oswiadczenieo_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 12:31 (Katarzyna Milczarek) - Dodanie załącznika [6_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)